Empat Amalan Sebelum Tidur


Rasulullah berpesan kepada siti Aisyah ra.

“ Ya, Aisyah! Jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara yaitu :

1). Sebelum khatam al-Quran
2). Sebelum menjadikan para nabi bersyafaat untukmu di hari kiamat
3). Sebelum para muslimin meridhai engkau
4). Sebelum engkau melaksanakan haji dan umrah “

Bertanya siti Aisyah :
“Ya Rasulullah ! bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika? “Rasul tersenyum dan bersabda :

1). “Jika engkau akan tidur , membacalah surat al –Ikhlas tiga kali Seakan-akan engkau telah meng- khatamkan Al-Quran

” Bismillaahirrohmaan irrohiim, ‘Qulhuallaahu ahad’ Allaahushshamad’ lam yalid walam yuulad’ walam yakul lahuu kufuwan ahad’ ( 3x ) “

2). "Membacalah shalawat untukku dan untuk para nabi sebelum aku" maka kami semua akan memberimu syafaat di hari kiamat “


Bismillaahirrahmaan irrahiim, Allaahumma shallii‘alaa Muhammad wa’alaa aalii Muhammad ( 3x ) “

3). “Beristighfarlah” untuk para mukminin maka mereka akan meridhai engkau

“ Astaghfirullaahal adziim aladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum wa atuubu ilaih ( 3x )

4). Dan perbanyaklah “bertasbih, bertahmid , bertahlil dan bertakbir”
maka seakan-akan engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umrah

“ Bismillaahirrahmaan irrahiim, Subhanallaahi Walhamdulillaahi walaailaaha illallaahu allaahu akbar ( 3x )

( Tafsir Haqqi)
Wallahu a’lam bishawwab

0 comments "Empat Amalan Sebelum Tidur", Baca atau Masukkan Komentar

Post a Comment